Teams videokokous ja työryhmäohjelmiston peruskurssi

Kesto:

0,5 pv

Hinta:

250€ +alv24%

 

Kohderyhmä

Kaikki henkilöt, jotka haluavat viestiä sähköisesti ja pitää sähköisiä kokouksia, jakaa tietoa joko organisaation sisäisten tiimien/ryhmien välillä tai ulkoisten sidosryhmien välillä.

Vaadittavat taidot

Tämän koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy viestimään ja jakamaan tiedostoja helposti organisaation sisällä ja myös ulkopuolisten sidosryhmien kesken. Videokokousten avulla osallistuja pystyy keskustelemaan eri tiimien ja ryhmien kanssa sekä jakamaan omaa materiaaliaan kuten: tiedostoja, videoita, ääntä ja muuta materiaalia.

Ohjelmaversiot

Työpöytäversiot 2016/2019 ja pilviversio 365.

Kurssin keskeinen sisältö

Teams-ohjelman ulkoasu ja termit

Toiminta/Activity

Tiimit/Teams ja Ryhmät/Groups

Miten tiimit/teams eroavat ryhmistä/groups

Mitä ryhmät/groups ovat ja mikä on niiden käyttötarkoitus

Uuden tiimin/team luominen ja jäsenien/member, vieraiden/guest lisääminen ryhmään

Uuden tiimin/team luominen jo olemassa olevasta ryhmästä/group

Kanavat/Channels ja niiden luominen sekä niiden työkalut

Julkinen kanava/Public ja yksityinen kanava/private

Kanavan/Channel Chat/Keskustelu ja uuden keskustelun luominen

Kanavan/Channel tiedostot/files, Wiki sekä kanavan uusien välilehtien luominen

Tiedostot/Files käsittely kanavilla/channels ja tiedostojen jakaminen sekä muokkaaminen usean käyttäjän kanssa yhtäaikaisesti

Kalenterit/Calendars (Meetings)

Puhelut/Calls

Teams-videokokouksen luominen kanavalta/channel

Teams-videokokouksen luominen Outlook-ohjelmasta

Teams-videokokouksen työkalut ja jäsenten hallinta

Teams-videokokouksessa oman materiaalin jakaminen esittäessä ja oman näytön jakaminen esittäessä